AJTH

Auto- ja traktorihuolto Suihkonen & Pihlajamaa

Tehodynamometrimittaukset traktorin PTO-akselilta

Olemme kokeneita traktoreiden tehonmittaajia. Alla on lueteltu kehitysaskeleet.

  • 1994 – Otimme käyttöön ensimmäisen tehodynamometrimme (M&W Gear P-2000M).
  • 2005 – Aloimme tulostaa asiakkaalle A4-kokoista mittausraporttia.
  • 2007 – Hankimme digitaalisen mittalaitteiston voimansiirtolinjaan, jolloin vanha tehodynamometri toimi ainoastaan kuormituslaitteena eikä näin ollen vaikuttanut mittaustuloksiin.
  • 2010 – Otimme käyttöön uuden tehodynamometrin (MAHA LPS ZW 500).

Alla on esitetty sekä vanhan että uuden tehodynamometrin teoreettiset kapasiteetit traktorille, jossa maksimiteho esiintyy 2000 rpm kohdalla ja maksimivääntö 1400 rpm kohdalla välityssuhteen ollessa 2:1, jolloin PTO-akseli pyörii vastaavasti 1000 rpm ja 700 rpm. Moottorille ilmoitetut arvot on laskettu olettamalla tehohäviöksi 10%.

  M&W MAHA
PTO-teho 297 kW 500 kW
PTO-vääntömomentti 2764 Nm 6600 Nm
Moottoriteho 449 hv 755 hv
Moottorin vääntömomentti 1536 Nm 3667 Nm

 

Moottorin suorituskyky voidaan mitata voimanulosottoakselin kautta tehodynamometrillä. Mittaus tehdään käyttämällä 1000 rpm PTO-välitystä, mutta sen uupuessa pienempitehoiset traktorit voidaan mitata myös 540 rpm PTO-välityksellä. Pystymme kytkemään tehodynamometrimme kaikkiin yleisimpiin voimanulosottoakseleihin, jotka on esitetty viereisessä kuvassa. Tehodynamometrillä voidaan mitata tarvittaessa molempiin pyörimissuuntiin, jolloin esimerkiksi etuvoimanotto voidaan testata sen pyörimissuunnasta riippumatta.

Asiakkaan toiveiden mukaisesti voimme mitata traktorista joko ainoastaan maksimitehon tai vaihtoehtoisesti sekä tehon että vääntömomentin moottorin koko kierroslukualueelta. Jälkimmäisessä tapauksessa voimme tulostaa asiakkaalle mukaan A4-kokoisen mittausraportin. Mikäli moottorin iskutilavuus on tiedossa, esitetään mittausraportissa myös ns. tehollinen keskipaine (BMEP), joka kuvastaa moottorin viritysastetta ja mahdollistaa erikokoisten moottorien vertailun keskenään.

Mikäli suorityskyky mitataan moottorin kahdella eri viritysasteella (esim. ECO/Power tai vakio/viritetty), niin voimme normaalin mittausraportin lisäksi tulostaa myös mittausraportin, jossa on esitetty molemmat mittaukset samassa kuvaajassa. Raportti sisältää myös erittäin havainnollisen kuvaajan, jossa on esitetty suorituskyvyn kasvuprosentti moottorin kierroslukualueella.

Voit tutustua esimerkkimittausraportteihin klikkaamalla alla olevaa linkkiä.